fbpx

Turku

Olen ehdolla kesän 2021 kuntavaaleissa Turussa!

Olen valmis laittamaan itseni likoon Turun puolesta! Tutustu ajatuksiini Turun kehittämisestä.

1

Vahva talous on hyvinvoinnin edellytys

Kaupungin hyvä taloudenpito on turkulaisten hyvinvoinnin, elintärkeiden palveluiden ja elinvoimaisen kaupungin edellytys. Meidän tulee huolehtia kaupunkilaisten yhteisistä rahoista kestävällä tavalla. Kuntaveron korottamisen sijaan verotuloja tulee lisätä työllisyyttä vahvistamalla ja toimeliaisuutta kasvattamalla.

Turku tarvitsee sellaisia investointeja, jotka vahvistavat kaupungin tulopohjaa, lisäävät työllisyyttä ja yrittäjyyttä ja tuottavat kestävää kasvua pitkälle tulevaisuuteen. Tällaisia ovat suunnitelmalliset, yksityistä rakentamista palvelevat ja käynnistävät investoinnit, kuten Ratapiha-hanke.

2

Turku menestyy, kun se kasvaa ja kehittyy

Keskustan kehitys on Turulle tärkeää niin taloudellisesti, kulttuurisesti kuin yhteisöllisyyden kannalta. Keskustan tulee olla kaupallisesti houkutteleva ja eri liikennevälineillä saavutettavissa. Keskustaan kytkeytyvän Aurajokimaiseman kehittämistä on jatkettava ennakkoluulottomasti.

Turun voimakkaasti kasvavista alueista erityisesti Linnaniemi, Kupittaa-Itäharju ja Pihlajaniemi vievät kehittyessään Turun elinvoimaa eteenpäin. Matkakeskusta voidaan määrätietoisesti kehittää vetovoimaiseksi alueeksi, joka risteyttää matkaketjut sekä yhdistää asumisen, yritysten toimitilat ja palvelut. Ratapiha-alueen kehitys laajentaa kaupungin elävää keskusta luoteeseen.

3

Työllisyys ja yrittäjyys ovat Turun tehokkaan kasvun kivijalka

Yrityksissä luodaan työtä ja rakennetaan hyvinvointia. Turun tulee olla nyt ja tulevaisuudessa kaupunki, johon yritykset voivat asettua ja jossa ne voivat kasvaa ja kukoistaa. Yrityksille tulee tarjota suotuisat kasvuolosuhteet ja mahdollisimman matala hallinnollinen taakka.

Tarvitaan tiivistä yhteistyötä yrittäjäjärjestöjen ja kaupungin välille sekä aktiivista markkinavuoropuhelua. Tekoja turkulaisen yrittäjyyden tukemiseksi ovat esimerkiksi palveluseteleiden käyttöönottaminen kaikissa mahdollisissa palvelutuotannoissa ja palvelualoitteen hyödyntäminen kuntapalveluiden kilpailutuksen menettelynä.

4

Monipuolista asumista, sujuvaa kaavoittamista ja tiivistä rakentamista

Keskustan kehitys on Turulle tärkeää niin taloudellisesti, kulttuurisesti kuin yhteisöllisyyden kannalta. Keskustan tulee olla kaupallisesti houkutteleva ja eri liikennevälineillä saavutettavissa. Keskustaan kytkeytyvän Aurajokimaiseman kehittämistä on jatkettava ennakkoluulottomasti.

Turun voimakkaasti kasvavista alueista erityisesti Linnaniemi, Kupittaa-Itäharju ja Pihlajaniemi vievät kehittyessään Turun elinvoimaa eteenpäin. Matkakeskusta voidaan määrätietoisesti kehittää vetovoimaiseksi alueeksi, joka risteyttää matkaketjut sekä yhdistää asumisen, yritysten toimitilat ja palvelut. Ratapiha-alueen kehitys laajentaa kaupungin elävää keskusta luoteeseen.

5

Toimivat liikenneratkaisut takaavat sujuvan arjen ja tukevat elinkeinoelämää

Liikenneratkaisujen tulee pysyä kaupungin kasvun vauhdissa. Kaupunkilaisten määrän lisääntyessä liikkumisen tarpeet lisääntyvät ja tämän tulee ohjata liikennesuunnittelun kehitystä. Liikenne- ja liikkumisratkaisuja tulee kehittää kokonaisuutena huomioiden kaavoitus, bussiverkoston kehittäminen ja mahdollinen iso joukkoliikenneratkaisu.

Raitiotien toteuttamisen edellytyksiä on oltava valmius arvioida pitkin valtuustokautta ja lopullinen päätös raitiotiestä tulee tehdä, kun tarkemmat toteutussuunnitelmat ja kustannuslaskelmat valmistuvat. Oikein toteutettuna ja suunniteltuna eri liikkumismuodot eivät sulje toisiaan pois. Edistetään pyörän ja vähäpäästöisten autojen käyttöä kaupunkiliikenteessä.

6

Hyvinvoivista turkulaisista rakentuu Turun tulevaisuus

On tärkeää, että jokainen lapsi, nuori, työikäinen ja seniori voi elää Turussa hyvää, turvallista ja aktiivista arkea. Turun tulee taata edellytykset ihmisten hyvinvoinnin ja terveyden hoitamiselle. Sote-uudistuksessa tulee sen toteutuessa turvata palveluiden saatavuus ja ihmisen oman valinnan mahdollisuus. Meidän on vastattava niin fyysistä toimintakykyä kuin henkistä hyvinvointia tukevien palveluiden kasvavaan tarpeeseen.

Mahdollistetaan nuorille ja senioreille kohtaamispaikkoja sinne, jonne heidän on helppoa mennä. Erityisesti koronan jälkeisenä aikana ihmisten kohtaamisilla on yhä suurempi merkitys. Erilaisia digiratkaisuja ja teknologiaa voidaan hyödyntää yhä tehokkaammin ja vaikuttavammin ihmisten hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä.

7

Osaaminen on Turun menestyksen avain

Hyvä, turvallinen ja laadukas oppimispolku tulee varmistaa aina varhaisesta vaiheesta korkeakoulutukseen. Tavoitteena tulee olla saavutettava varhaiskasvatus, tasa-arvoinen ja erilaiset oppijat huomioiva perusopetus, sisällön ja tilojen osalta laadukas toinen aste ja monialaisia vaihtoehtoja tarjoava korkeakoulutus.

Turku ja koko seutu menestyvät osaamista vahvistamalla!

8

Turulla on kaikki mahdollisuudet olla digitalisaation kärkikaupunki

Edistyksellisyys digitalisaation ja teknologian hyödyntämisessä on Turulle vahva bränditekijä ja se tarjoaa eri palvelualueilla monia säästömahdollisuuksia toiminnan tehostumisen kautta. Digitaalisuutta voidaan hyödyntää oppimisen edistämisessä, 24/7 asiakaspalvelun takaamisessa ja ajantasaisen tiedon saamiseksi palveluntarpeesta esimerkiksi kiinteistönhuollossa.

Digitaalisten palveluiden on oltava saavutettavia, toimivia ja helppokäyttöisiä, jotta kaupunkilaisten kynnys niiden hyödyntämiseen on matala.

9

Luonto- ja lähiliikunnan, harrasteliikunnan ja huippu-urheilun olosuhteet on turvattava määrällisesti ja laadullisesti

Kynnys liikunnan harrastamiseen tulee olla mahdollisimman matala. On tärkeää turvata lähi- ja luontoliikunnan sekä soveltavan liikunnan edellytykset. Erityisesti poikkeusolojen aikana liikunnan harrastamisen mahdollisuudet tulee turvata.

Liikuntapaikkaverkoston kehittämisessä tulee ottaa huomioon niin arkiliikkujat, seurat, tavoitteellisesti urheilevat kuin koululaiskäyttö. Pitkällä aikavälillä olisi järkevää panostaa olemassa olevien keskittymien eli Kupittaan, Impivaaran ja Urheilupuiston kehittämiseen. Erityisesti Kupittaa on ainutlaatuinen sporttikeskittymä, jossa yhdistyvät olosuhteet ja korkea osaaminen. Artukaisten mahdollistamia tiloja voidaan hyödyntää lyhyen aikavälin ratkaisuna ja siihen ne soveltuvat luultavasti hyvin.

10

Maailman kauneimman saariston pääkaupungissa kasvun on oltava kestävää

Turun kasvun tulee olla ekologisesti kestävää. Ilmastotavoitteet on tärkeää huomioida erityisesti maankäyttöä, rakentamista ja liikkumista koskevassa päätöksenteossa. Julkisen liikenteen kilpailutuksissa tulee vahvasti pisteyttää päästöttömät ajoneuvot – jopa enemmän kuin EU-säännökset edellyttävät. Kaavoituksessa ja liikennesuunnittelussa on huomioitava autoliikenteen mahdollisimman tehokkaat kulkureitit. Kävelyä ja pyöräilyä tulee edistää tasaveroisina kulkumuotoina.

Merellisyys, kaunis luonto ja saaristo mahdollistavat niin kaupunkilaisille kuin matkailijoille monia elämyksiä. Luonnon monimuotoisuuden ja puhtaan Itämeren turvaamisesta on tultava jokaisen turkulaisen sydämen asia.

11

Kulttuuri tekee hyvää jokaiselle turkulaiselle ja edistää matkailua

Turun tulee olla rohkeasti uudistuva eurooppalainen kulttuurikaupunki, jossa elävä ja vetovoimainen kulttuuri- ja taidetarjonta on ympärivuotisesti kaikkien saavutettavissa. Tuomiokirkon, Aurajoen ja linnan ympärille rakentuvan kulttuurielämän on oltava monipuolista ja yhteisöllisyyttä lisäävää. Erilaisin pop up -tapahtumin, ulkoilmatilaisuuksin ja suurta suosiota saanein yhteisterassein kulttuuri voidaan tuoda osaksi jokaisen arkea.

Turun on tärkeää olla mukana kansainvälisyyttä lisäävän ja yksityisiä investointeja synnyttävän Ratapihan elämysmaailman kehittämisessä. Käyttöikänsä päähän tullut konserttitalo tulee korvata uudella musiikkitalolla sovitun aikataulun mukaisesti. Turun filharmoniselle orkesterille on tärkeää saada asianmukaiset ja henkilökunnan hyvinvointia lisäävät työtilat, jotka sopivat parhaiten kulttuurirantaan.

Häkkisen ja Aaltosen Turku-joulukalenteri. Somessa 1.-24.12.2020.

Oletko vieraillut näissä kohteissa Turussa?