fbpx
Sini Häkkinen

Sini Häkkinen

Yhteiskäyttöautot Turkuun – kyllä kiitos!

Korona ja muutokset kaupunkien sisäisessä liikkumisessa muuttavat vuorokaudenaikoihin sidottua liikkumista. Uusi ja tervetullut liikkumisen muoto on yhteiskäyttöauto, joka vastaa hyvin joustavaan liikkumiseen kaupungeissa.

Turun kaupunkiympäristölautakunta päätti kokouksessaan 4.5. yhteiskäyttöautojen pysäköintioikeudesta sekä lupaehdoista. Päätös perustuu kaupunginhallituksen vuonna 2019 hyväksymiin Turun kaupungin pysäköinnin linjauksiin, joissa yhteiskäyttöautoyritykset otetaan lupapysäköintijärjestelmän piiriin.

Kaupunkiympäristöä koskevan päätöksenteon tulee luoda sujuvaa ja joustavaa arkea. Pysäköintioikeuksien ehdoista tehty päätös edellyttää, että yhteiskäyttöautoyritys tarjoaa palveluaan avoimesti kaikille. Yhteiskäyttöautojen idea perustuu siihen, että asiakas voi ottaa ajoneuvon omatoimisesti käyttöön ja ajoneuvo on asiakkaiden varattavissa ja käyttöönotettavissa 24 tuntia vuorokaudessa.

Yhteiskäyttöautopaikkoja osoitetaan Turussa ensisijaisesti keskustan ruutukaava-alueelle ja jossain määrin myös keskustan liepeille. Paikkoja voitaisiin sijoittaa ydinkeskustan lisäksi esimerkiksi Kupittaalle, Ylioppilaskylään ja rautatieaseman seudulle. Yhteiskäyttöautopalvelun kytkös liikenteen saumakohtiin sujuvoittaisi liikkumista entisestään.

Yhteiskäyttö vähentää ilmastopäästöjä, joista liikenne aikaansaa merkittävän osan. Yhteiskäytöllä pyritään tulevaisuuteen, jossa jokaisen ei tarvitsisi omistaa omaa autoa, sillä tarjolla olisi joustavia liikkumisen yhteiskäyttöpalveluita. Yhteiskäytöllä pystytään vähentämään myös pysäköintipaikkojen tarvetta ja yksittäiselle autoilijalle syntyviä kuluja.

Monipuoliset liikkumisen mahdollisuudet tekevät kaupungista kiinnostavan ja sisäisesti entistä saavutettavamman. Odotamme innolla yhteiskäyttöautoyritysten tuloa Turkuun.

Sini Häkkinen
Kaupunkiympäristölautakunnan jäsen (kok)

Alvar Euro
Kaupunkiympäristölautakunnan jäsen (kok)

Share this post