Turku kaipaa lisää volyymia tekniikan alan koulutukseen

Turun ammattikorkeakoulun vararehtori Juhani Soini kirjoitti 4.1.2017 Turun Sanomien pääkirjoitussivulla siitä, kuinka tärkeää tekniikan alan koulutuksen lisääminen Varsinais-Suomessa on nyt, kun maakunnan teollisuus elää voimakkaan kasvun vaihetta. Koulutusta pitää pystyä uudistamaan ja sitä pitää pystyä uudistamaan nopeasti. Nykyisen ja tulevan työvoimatarpeen turvaamiseksi tekniikan alan osaamiseen kaivataan merkittävästi lisää volyymia.

Turun kaupunki onkin ehdottanut valtiolle mittavaa lisäpanostusta osaamisen ja koulutuksen kehittämiseen, jotta meri- ja valmistavan teollisuuden kasvu saataisiin turvattua. Turussa ja Lounais-Suomessa alan kehitysnäkymät ovat ylittäneet kaikki odotukset. Turun kaupunginjohtaja Aleksi Randellin mukaan ”Kyseessä on myönteinen haaste ja mahdollisuus koko Suomelle – positiivinen rakennemuutos, jonka merkitys ja vaikutukset ulottuvat paljon pitemmälle kuin lähivuosiin”.

Opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasonen vieraili keskiviikkona Turussa keskustelemassa uudistuksesta ja tarpeista, joita siihen sisältyy sekä tavoista, joilla valtio voisi näihin tarpeisiin vastata. Grahn-Laasosen mukaan aluetta halutaan tukea positiivisessa rakennemuutoksessa ja korosti tiiviin yhteistyön tärkeyttä (TS 5.1.2017). Koulutusuudistusesityksen takana ovat useat Lounais-Suomen kaupungit ja yritykset sekä alan oppilaitokset. Turun korkeakouluyhteistyön vahvistamiseksi on lisäksi perustettu Turku Future Technologies -yhteistyöverkosto. Paikallisen panostuksen lisäksi valtion apua tarvitaan.

Osaajia tarvitaan kaikilta koulutusasteilta aina Ammattikorkeakoulun insinöörikoulutetuista insinöörien ylemmän AMK-koulutuksen suorittaneisiin. Lisäksi tarvetta on yliopistotasoisen tekniikan alan koulutuksen ja toisen asteen ammatillisen koulutuksen lisäämiselle. Juhani Soinin (TS 5.1.2017) mukaan ”muutos vaatii koko putken”. Panostusta osaamiseen tulee hakea niin koulutussuuntien laajentamisen kuin muuntokoulutuksen kautta.

Soini huomauttaa, että korkeakoulutetun tekniikan alan henkilöstön määrässä Turun seutu jää merkittävästi taakse muista maakunnista. Soinin mukaan esimerkiksi Tampereella on moninkertainen määrä työllisiä insinöörejä ja diplomi-insinöörejä verrattuna Turkuun.

Teknillisen koulutuksen laajentamista tarvitaan pikaisesti tukemaan Lounais-Suomen teollista kasvua. Juhani Soini muistuttaa, että alueemme teollisuuden kasvu hyödyttää koko maan kasvua ja hyvinvointia ja että ”tämän varmistamiseksi tarvitaan kansallista panostamista varsinaissuomalaiseen osaamiseen ja koulutuksen kehittämiseen”.

Uudistuksen toteuttamisessa korostuvat yhteistyön merkitys ja toimiminen nopealla aikataululla. Uudistus olisi valtavan tärkeä alueen elinvoiman kehittymisen kannalta ja sillä olisi kauaskantoisia vaikutuksia. Turku on opiskelijakaupunki, joka tarjoaa kattavasti erilaisia koulutusvaihtoehtoja mutta teknillisen korkeakoulutuksen puute on jo pitkään tehnyt ison loven monipuolisuuteen. Tähän tarvitaan muutos.

Ks. http://www.turku.fi/…/2016-12-09_turku-ehdottaa-valtiolle-m…

Turun Sanomat 4.1.2017 ja 5.1.2017