fbpx
Sini Häkkinen

Sini Häkkinen

Turun liikuntauudistuksessa on monia mahdollisuuksia

Turussa ollaan valmistelemassa laajamittaista liikuntauudistusta liikuntapaikkaverkon ja liikuntakulttuurin kehittämiseksi. Uudistus on herättänyt aktiivista keskustelua.

Turun Sanomat kirjoitti uudistuksesta 29.6. otsikolla ”Lasten ilmaisvuoroille loppu”. Näkemyksiään uudistukseen liittyen on esittänyt ainakin Sini Nikunen mielipidekirjoituksessaan 9.7.

Hinnastopolitiikka on korostunut keskustelussa erityisesti. Hinnoitteluun liittyvät toimenpiteet ovat kuitenkin vain osa kaupunkimme historian suurinta liikuntauudistusta. On hyvä lyhyesti tarkastella, miksi uudistusta ollaan ylipäätään tekemässä ja miksi se on niin tärkeä.

Turun liikuntapaikkaverkossa on merkittäviä uudistamistarpeita, kun useita keskeisiä kohteita on tulossa elinkaarensa päähän. Kaupunginvaltuusto linjasi huhtikuussa, että ratkaisuja liikuntapaikkojen korvaamiseksi haetaan erilaisilla toteuttamisvaihtoehdoilla: tarjoamalla kohteita yksityisten toteutettavaksi (sisältäen seurahankkeet) tai nostamalla niitä kaupungin investointilistalle. Myös innovaatiokumppanuusmallia selvitetään.

Omatoimista liikkumista tukevat ja kouluverkon yhteydessä olevat liikuntaolosuhteet rakennetaan ensisijaisesti kunnallisina hankkeina. Olosuhteet ovat liikkumisen tärkein edellytys.

Avustusjärjestelmän uudistuksen yhtenä tavoitteena on rakentaa liikuntapaikkaverkon käyttöä tukeva avustusmalli, joka laajentaa liikuntapaikkatarjontaa. Liikuntaolosuhteiden vuokratuesta haetaan yksityisten liikuntapaikkojen käyttöön tasavertaista tapaa tukea eri lajeja riippumatta siitä, käyttääkö laji kunnallisia vai yksityisiä liikuntapaikkoja. Tuki osoitettaisiin alle 20-vuotiaiden seuratoimintaan.

Seurojen talouden suunnittelun näkökulmasta avustamisen tulee olla ennustettavaa ja kaupungin on tärkeää sitoutua tiettyyn avustustasoon.

Tärkeä osa avustusuudistusta on uusi osaamisen ja kehittämisen tuki, jolla pyritään vahvistamaan liikunta- ja urheiluseuratoiminnan laatua ja vaikuttavuutta. Päätettyjen linjausten mukaan nykyisiä avustusmuotoja säilytetään siten, että erityisryhmät, yli 20-vuotiaiden toiminta ja erityisavustukset, kuten kehittämis- ja tutkimustoiminnan avustus, tulevat edelleen huomioiduiksi.

Kehittämislinjauksissa on lisäksi päätetty, että käyttöön otetaan erillinen tukimalli vähävaraisten lasten ja nuorten liikuntaharrastuksen mahdollistamiseksi. Perheen varallisuustilanne ei saa muodostua lapsen harrastamisen esteeksi.

Avustusuudistuksen toisena tavoitteena on ottaa käyttöön 7–19-vuotiaille suunnattu harrasteseteli. Raha ohjautuisi harrastajan kautta seuroissa tapahtuvaan harrastustoimintaan, seuroille.

Harrastesetelin arvo, kuten myös kaupungin liikuntatilojen käytön hinta ja vuokratuen taso tulisi määritellä niin, että harrastajille kohdistuvat kulut eivät kasvaisi.

Harrasteseteli antaa seuroille paremmat resurssit innostaa lapsia liikkumaan ja pitää heidät liikuntaharrastuksen parissa.

Vain joka kolmas lapsi ja nuori liikkuu riittävästi. Parhaassa tapauksessa harrasteseteli kannustaa yhä useamman aloittamaan liikuntaharrastuksen.

Liikuntapaikkaverkon kehittämislinjausten toimeenpanopäätöksen mukaan liikunnan määrärahoja lisätään jo vuodelle 2023 noin 1,5 miljoonalla eurolla. Korotus pitää sisällään ulkoliikuntapaikkojen pieninvestointien ja harjoitustila-avustuksen määrärahalisäykset sekä Messukeskuksen A-hallin ja Liikuntakeskus Alfan vuokramäärärahat.

Korotus on merkittävä ja tärkeä, mutta vasta ensimmäinen askel kehittämislinjausten toimeenpanossa.

Maltillisten hintojen käyttöönotto kunnallisissa liikuntatiloissa on osa uudistusta. Hinnoittelun tulee olla tasavertaista, käyttääpä seura yksityis- tai julkisomisteista liikuntapaikkaa. Tilavuokrahinnoittelun ja avustusuudistuksen johdosta liikuntapaikkojen, olivatpa ne kunnallisia tai yksityisiä, käyttö voisi olla käyttäjille jatkossa lähes samanhintaista.

Kunnallisten liikuntapaikkojen maksullisuus lisää liikuntapaikkojen määrää Turussa, sillä se kannustaa yksityiseen liikuntapaikkarakentamiseen.

Olen erittäin tyytyväinen jo päätettyihin linjauksiin ja toimenpidepäätöksiin sekä siihen, että seuroja on osallistettu valmisteluun. Turku on satsaamassa liikuntaan ja urheiluun merkittävästi.

Käsillämme voi olla malli, jota halutaan myöhemmin soveltaa Turun ulkopuolella. Ensimmäinen askel voisi olla harrastesetelin laajentaminen seudulliseksi.

SINI HÄKKINEN
liikuntalautakunnan puheenjohtaja (kok)

Kirjoitus on julkaistu Turun Sanomissa 19.7.2022.

Share this post