fbpx
Sini Häkkinen

Sini Häkkinen

Jalka pois jarrulta, Turku

Kaupungeissa katseet on nyt suunnattava pidemmälle – koronan jälkeiseen aikaan. Nyt jos koskaan Turku tarvitsee kokonaisvaltaista kaupunkikehittämistä ja sellaisia investointeja, jotka vahvistavat kaupungin tulopohjaa, lisäävät työllisyyttä ja tuottavat kestävää kasvua pitkälle tulevaisuuteen.

On aika päättää, missä sarjassa Turku pelaa. Suomen kasvukolmiosta: Helsinki – Tampere – Turku, puhuvat Turussa nekin, jotka voimakkaimmin vastustavat kaupungin kehityshankkeita. Kyseessä ei ole kasvukolmio, jos kolmion yksi kulma ei kasva.

Tampereen valtuusto päätti 22.2.2021 panostaa 18,3 M€ rahoitusosuudella miljardiluokan hankkeeseen, jossa Tampereen asemakeskus ja sen ympäristö rakennetaan miltei kokonaan uusiksi: suuri puisto, tornitaloja ja uusia liiketiloja. Ensi vuonna käynnistyvässä ensimmäisessä vaiheessa rakennetaan matkaterminaali. Myöhemmissä vaiheissa rakentuvat linja-autoterminaali ja kansi laiturialueen päälle.

Tampereella jalka on kaasulla. Keskustaan rakenteilla olevan kannen ja areenan alueessa on kyse noin 600 M€ hankkeesta. Tästä kaupungin osuus on 60 M€. Tampereella raitiotie aloittaa liikennöinnin vielä tänä vuonna ja toisen vaiheen suunnittelu on jo aloitettu. Allianssimallilla toteutettu rantatunneli avattiin marraskuussa 2016.

Lähitulevaisuudessa kasvavan vanhenevan väestön aiheuttamat palveluntarpeet lisääntyvät vuosi vuodelta. Selvitäksemme tästä haasteesta on Turun kasvettava niin väkiluvun, yritysten määrän kuin verotulojenkin osalta. Tarvitsemme suunnitelmallisia, yksityistä rakentamista palvelevia ja käynnistäviä investointeja, jollaisia ovat muun muassa Tiedepuiston kansi ja Ratapihahanke sekä kokonaisvaltainen joukkoliikenneratkaisu.

Tiedepuiston kansi vauhdittaa Kupittaa-Itäharjun kehitystä. Kannen tarkoituksena on yhdistää nämä kaksi aluetta toisiinsa. Kupittaan aseman yhteyteen rakentuva kansi tekee alueesta houkuttelevan myös pääkaupunkiseudun suunnasta, tunnin junan toteuduttua. Kansihankkeesta Turulle kannattavan investoinnin tekevät riittävät rakennusoikeudet.

Turun ratapiha-alue on yksi kaupungin kasvualueista ja sen kehittäminen lisää kaupungin elinvoimaa monella tavalla. Ratapihahanke laittaa liikkeelle parhaimmillaan 600-700 miljoonan euron edestä yksityisiä investointeja, jotka tuottavat verotuloja ja työpaikkoja.

Tiedepuiston tavoin Ratapiha-alueen kaavakokonaisuus kytkeytyy tunnin junaan, joka nostaa alueen kansallista ja kansainvälistä saavutettavuutta keskeisesti. Myös Turussa matkakeskusta on tärkeää kehittää määrätietoisesti vetovoimaiseksi alueeksi, joka risteyttää matkaketjut sekä yhdistää asumisen, yritysten toimitilat ja palvelut.

Kaupunkikehitysvaikutuksiltaan mittavien hankkeiden toteutumisesta ja elinvoimaisen kaupungin rakentamisesta hyötyy jokainen turkulainen. Kaavoitus- ja kaupunkikehityshankkeet kestävät pitkään, joten on tärkeää laittaa ne liikkeelle viivyttelemättä.

Turussa on nyt aika ottaa jalka pois jarrulta ja varmistaa koronan jälkeisen kasvun lähtöruudukossa paikka, joka vie upean kaupunkimme Suomen kasvun ja kehityksen eturiviin!

Sini Häkkinen
Kaupunkiympäristölautakunnan jäsen (kok)

Niko Aaltonen
Kaupunginhallituksen kaupunkikehitysjaoston varapuheenjohtaja (kok)

Share this post