fbpx
Sini Häkkinen

Sini Häkkinen

Lautakunta-aloite 8.12.2020: Koulutusavustuksen avustusperiaatekirjausta koskien ammatillisen koulutuksen avustamista selkiytettävä

Liikuntalautakunta päättää vuosittain avustusten periaatteista. Osaamista koskevassa avustusmuodossa on kyse avustuksesta valmentajien, ohjaajien ja hallinnollisen toimihenkilöiden koulutukseen. Avustusmuodon tavoitteena on tukea liikunta- ja urheiluseurojen sekä liikuntaa järjestävien yhdistysten valmentajien, ohjaajien ja toimihenkilöiden kotimaassa tai ulkomailla tapahtuvaa koulutusta.

Avustuksen piiriin eivät ole kuuluneet ammattitutkintoon tähtäävät koulutukset (esim. valmentajan ammattivalmentaja tutkinto VAT tai erikoisammattitutkinto VEAT) tai muu ammatillinen jatkokoulutus.

Avustusmuodon tavoitteena ei ole tukea kenenkään henkilökohtaista ammattitavoitetta. Avustusperiaatteiden kirjaus jättää kuitenkin tulkinnanvaraiseksi sen, mitä tarkalleen ottaen tarkoitetaan ammatillisella koulutuksella, ammattitutkintoon tähtäävällä koulutuksella tai ammattivalmentajatutkinnolla.

Periaatteissa oleva kirjaus poissulkee esimerkiksi mahdollisuuden avustaa koulutuksia, jotka on suunnattu valmennusosaamisen kehittämiseen lasten ja nuorten liikuntatoiminnassa. Lasten ja nuorten valmentamisen tutkinnon (valmentajan ammattitutkinto, tutkinnon koodi 384205) sisältöön on kirjattu: Tutkinto antaa valmiuden toimia valmennustilanteessa kasvattajana, edistää urheilevan lapsen ja nuoren terveyttä ja turvallisuutta sekä vahvistaa urheilevan lapsen ja nuoren oppimisen taitoja, vahvistaa lapsen ja nuoren innostusta ja lajirakkautta sekä arvioida ja kehittää osaamistaan lasten ja nuoren valmentajana.

Laadukkaan ja korkeatasoisen valmennuksen alati kasvava tarve seuroissa antaa aiheen arvioida uudelleen osaamisen avustusperiaatekirjausta ja tuoda se vastaamaan valmentaja- ja ohjaajakoulutuksen tämän päivän sisältöä ja tarjontaa.

Allekirjoittaneena Turun kaupungin liikuntalautakunnan jäsenenä esitän, että Turun kaupungin liikuntapalvelut aloittaa selvitystyön ammatillisen koulutuksen eri muotojen selkiyttämiseksi koskien koulutusavustuksen periaatteita. Selvitystyö tulee tehdä lähestyen asiassa paikallisia asiantuntijatahoja kuten Liiku ry:tä, lajien aluejärjestöjä ja soveltavan liikunnan edustajia.

 

Turussa 8. päivänä joulukuuta 2020

Sini Häkkinen
Liikuntalautakunnan varapuheenjohtaja (kok)

Share this post