fbpx
Sini Häkkinen

Sini Häkkinen

Urheilulähettiläät vahvistavat Turun positiivista imagoa

Turun kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 19.12.2019 Turun kaupungin ja huippu-urheilijoiden välisestä yhteistyöstä, jonka tavoitteena on modernin viestinnän keinoin vahvistaa kaupungin vetovoimaisuutta ja positiivista imagoa. Markkinointiyhteistyöllä edistetään Turun tunnettavuutta asuin- ja opiskelijapaikkana, matkailukohteena ja elinvoimaisena toimintaympäristönä yrityksille. Yhteistyö perustuu kaupungin ja urheilijoiden välillä tehtäviin sopimuksiin, joiden yhteisarvo on 50 000 euroa vuodessa.

Huippu-urheilun saamaa suurta julkisuuskuvaa pyritään kaupungeissa yhä useammin hyödyntämään markkinointiyhteistyön avulla. Uudenlainen ja raikas tapa edistää kaupungin näkyvyyttä on erittäin tervetullut lisä myös Turun kaupungin markkinointiin. Huippu-urheilijoiden kanssa tehtävän yhteistyön kautta Turku viestii kohdeyleisölle laadukkaasta palvelu- ja elämystarjonnastaan, erityisesti monipuolisista mahdollisuuksista liikunnan ja urheilun harrastamiselle.

On tärkeää, että kaupungin ja huippu-urheilijoiden välinen yhteistyö vastaa sille asetettuihin tavoitteisiin. Yhteistyön periaatteiden mukaan Turun ”urheilulähettiläiksi” valitaan positiivisen imagon omaavia kansainvälisen tason urheilijoita, jotka kotipaikan tai harjoittelun puolesta kytkeytyvät Turkuun. Heidän tulee edustaa Turun arvoja ja strategisia tavoitteita sekä olla esiintymistaitoisia ja maineeltaan yhteiskuntakelpoisia.

Yhteistyösopimuksessa määritelty sopimusraha on arvokas lisä urheilijan ammattimaisen harjoittelun tukemiseen. Tälläkin hetkellä moni suomalainen eturivin urheilija edustaa maataan aivan kansainvälisellä huipulla mutta tasapainoilee samalla toimeentulon kanssa, mikä haastaa laadukkaan harjoittelun.

Huippu-urheilijat ovat esikuvia terveelliselle ja aktiiviselle elämäntavalle, millä on positiivinen vaikutus harrastajamääriin. Erityisesti nuoret tarvitsevat esikuvia liikuntaharrastuksen aloittamiseksi, sillä suuri joukko nuorista ei liiku juuri lainkaan. Huippu-urheilulla on myös vastuullisuutta ilmentävä rooli. Huippu-urheilijat antavat kasvonsa erilaiseen yhteiskuntavastuulliseen toimintaan kuten kiusaamisen vastaiseen työhön.

Turun kaupungilla on monia erilaisia kaupungin vetovoimaan ja hyvinvointiin liittyviä teemoja, joilla vahvistetaan kaupungin imagoa ja edistetään markkinointia. Urheilun merkitys elinvoimatekijänä ei ole aivan merkityksetön. Turussa järjestetään vuosittain monia isoja urheilutapahtumia, joilla on suuri vaikutus kaupungin kansainväliseen näkyvyyteen. Esimerkiksi yleisurheilun Paavo Nurmi -kisoja seurasi vuonna 2019 paikan päällä yli 13 000 katsojaa ja televisio välitti kisat 125 maahan sadoille miljoonille ihmisille.

Urheiluseurojen tavoin yksittäiset urheilijat kirkastavat kaupungin imagoa monella tavalla. Positiivisiin mielikuviin voidaan vaikuttaa johdonmukaisella toiminnalla ja viestinnällä. Markkinointiyhteistyö edellyttää pitkäjänteistä toimintaa tavoitteiden saavuttamiseksi. Kaupunginhallituksen päätös mahdollistaa nelivuotiset yhteistyösopimukset huippu-urheilijoiden kanssa. Yhteistyösopimusten kautta Turku voi erottautua liikunta- ja hyvinvointiteemoilla, mistä voisi tulla Turun kilpailuvaltti.

Niko Aaltonen, Turun kaupunginhallituksen jäsen (kok)

Sini Häkkinen, Turun liikuntalautakunnan varapuheenjohtaja (kok)

Kirjoitus on julkaistu Turun Sanomissa 29.12.2019.

Share this post