fbpx
Sini Häkkinen

Sini Häkkinen

Tupakka- ja nikotiinivapaa harrastusympäristö luodaan yhteistyöllä

Yhä nuoremmat altistuvat tupakkatuotteiden käytön aiheuttamille terveyshaitoille joko aktiivisen tai passiivisen käytön seurauksena.

Turkulaisista 8.–9.-luokkalaisista 42 prosenttia kertoo käyttäneensä jotakin tupakkatuotetta tai nuuskaa vähintään kerran (Kouluterveyskysely 2019). Valitettavan yleiseksi tupakka- ja nikotiinituotteiden käyttö on muodostunut urheilun toimintaympäristössä.

Suomessa noin puolet lapsista ja nuorista osallistuu aktiivisesti liikuntaseurojen toimintaan. Organisoitu liikunta ja liikuntaseurat tukevat jäsentensä terveyskäyttäytymistä ja ovat ympäristöjä terveyden ja hyvinvoinnin edistämiselle.

Liikuntaseuroissa harrastavilla lapsilla ja nuorilla on esimerkiksi hyvät ravitsemustottumukset ja he ovat fyysisesti aktiivisempia kuin seuratoiminnan ulkopuolella olevat lapset ja nuoret. Silti urheilua harrastavien nuorten keskuudessa nuuskan käytön on todettu olevan muita nuoria yleisempää.

Nikotiinituotteista erityisesti nuuskan haitat tunnetaan liikuntatoimijoiden keskuudessa varsin heikosti ja nuuskan käyttöön liittyy myös monia virheellisiä käsityksiä. Tietouden levittämiselle tupakan ja nuuskan terveyshaitoista on ollut tarvetta.

Turussa järjestettiin 21.11. urheiluseuroille ja liikuntaa järjestäville yhdistyksille tupakka- ja nikotiinituotteiden käytön ehkäisyyn liittyvä infotilaisuus, jossa kuultiin muun muassa esimerkki seuratason toimista, suunterveydestä ja Lounais-Suomen syöpäyhdistyksen ylläpitämästä kehittämishankkeesta Niko-projektista.

Niko-projektin tarkoituksena on kehittää terveyden edistämisen malleja ja toimintaa nikotiinin käytön ehkäisemiseksi. Liikuntaseurat kaipaisivat toimintaansa erityisesti ehkäisyä tukevia toimintamalleja.

Kaupunkitasolla toimia tupakka- ja nikotiinituotteiden käytön ehkäisemiseksi on tehty niin hyvinvointi- kuin vapaa-aikatoimialalla.

Vuosi sitten Turun liikuntalautakunta päätti kokouksessaan esityksestämme, että lasten ja nuorten liikuntaan liittyvien avustusten myöntämisen edellytyksenä on jatkossa seuran ja liikuntaa järjestävän yhdistyksen sitoutuminen tupakka- ja nikotiinituotteiden käytön ehkäisyyn.

Lisäyksen tarkoituksena on saada liikuntaa järjestävät tahot toimimaan asiassa vastuullisesti ja käymään läpi toimintakäytäntönsä ja -ohjeensa. Uusi avustuskriteeristö astuu voimaan vuoden 2020 alusta.

Turku on terveyden ja hyvinvoinnin edelläkävijä. Olemme ottaneet monia oikeansuuntaisia askelia työssä tupakka- ja nikotiinituotteiden käytön ehkäisemiseksi.

On hienoa huomata, että useat turkulaiset seurat ja yhdistykset toimivat jo nyt aktiivisesti tupakka- ja nikotiinivapaan pelikentän puolesta.

Kodilla ja koululla on tärkeä rooli epäsuotuisan käyttäytymisen ehkäisemisessä. Hyvällä yhteistyöllä, monipuolisilla toimilla ja tietoisuuden levittämisellä voimme mahdollistaa terveen harrastusympäristön lapsille ja nuorille.

Sini Häkkinen
Liikuntalautakunnan varapuheenjohtaja (kok)

Juuso Kallio
Liikuntalautakunnan jäsen (kok)

Kirjoitus on julkaistu Turun Sanomissa 5.12.2019.

Share this post