fbpx
Sini Häkkinen

Sini Häkkinen

Lautakunta-aloite: Turulle oma liikkumisohjelma

Tiesittekö, että Suomessa työikäisistä vain noin joka viides täyttää terveysliikuntasuosituksen. Myös yhä useampi lapsi ja nuori liikkuu terveytensä ja hyvinvointinsa kannalta liian vähän. Haastava juttu niin yksilön itsensä kuin yhteiskunnan kannalta.

Jätimme Joonas Niemen (vihr.) kanssa Turun liikuntalautakunnan kokouksessa 22.10.2019 aloitteen ”Turulle liikkumisohjelma”. Liikkumista voidaan edistää useilla eri hallinnonaloilla. Liikkumisen edistäminen on meidän yhteinen asiamme. Aloitteemme:

Lautakunta-aloite: Turulle liikkumisohjelma

Me allekirjoittaneet Turun kaupungin liikuntalautakunnan jäsenet esitämme, että Turun kaupungin liikuntapalvelut aloittaa Turun liikkumisohjelman valmistelun.

Liikkumattomuutta ei vieläkään oteta tarpeeksi vakavasti. Liikkumattomuus on yhä suurempi ongelma maailmanlaajuisesti. Suomessa liikkumattomuus aiheuttaa 3-7 miljardin euron vuosittaiset kustannukset. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tilaston mukaan vuonna 2018 2–16-vuotiaista pojista 27 prosenttia ja tytöistä 18 prosenttia oli ylipainoisia. Ylipaino on lisääntynyt kaikissa ikäryhmissä 1-2% kahdessa vuodessa. Kansallisen LIITU-tutkimuksen mukaan tunti päivässä liikuntaa -suosituksen täyttää 44% 7-vuotiaista ja 15-vuotiaista enää 19%.

Suomalaisista työikäisistä terveysliikuntasuosituksen täyttää miehistä hieman alle 20% ja naisista hieman reilut 20% sekä valveillaoloajasta n. 60% vietetään paikallaan. Korkeakouluopiskelijoiden terveystutkimuksen mukaan opiskelijat istuvat keskimäärin 10,75 tuntia päivässä. Globaalisti n. 3.2 miljoonaa kuolemaa vuosittain johtuu fyysisen aktiivisuuden puutteesta.

Liikunnan terveyshyödyt ovat kiistattomat ja tuoreen tutkimuksen mukaan tunti viikossa liikuntaa alentaa myös masennusriskiä.

Liikkumattomuuden ongelmat eivät korjaannu pienellä lisärahoituksella esimerkiksi liikuntajärjestöjen avustuksiin. Liikkuminen on kaikkien hallinnonalojen asia. Suomessa Helsingin liikkumisohjelma on hyvä esimerkki kaupunkikohtaisesta liikkumisohjelmasta, jossa liikkuminen on liikuntaa tärkeämpää ja johon on koottu edistämisohjelmat eri hallinnon aloilta. Arkinen liikunta, eli työ-, koulu- ja asiointimatkat ovat paras tapa saada aktiivisuutta päivään. Kävelyn ja pyöräilyn lisääminen, jota kaupunkiympäristötoimiala voi edistää, on yksi ensisijaisista toimista lisätä tätä. EU-alueella tehdyn tutkimuksen mukaan pyöräilyn ja kävelyn tuomat terveyshyödyt ovat n. 90 miljardia euroa vuodessa.

Turussa sosiaali- ja terveystoimialan vuosimenot (2018) olivat n. 688 miljoonaa euroa, kun liikuntapalvelujen budjetti on n. 25 miljoonaa euroa.

Me allekirjoittaneet Turun kaupungin liikuntalautakunnan jäsenet esitämme, että Turun kaupungin liikuntapalvelut aloittaa Turun liikkumisohjelman valmistelun seuraavasti:

  • Liikuntapalvelut kartoittaa Turun toimialojen nykyiset toimenpiteet, ohjelmat ja hankkeet, jotka edistävät liikuntaa ja liikkumista sekä näiden kustannukset. Ks. esimerkki Helsingin liikkumisohjelman projektisuunnitelmasta (sivu 46)
  • Liikuntapalvelut tekee alustavan suunnitelman talousarvioineen kaupunkikohtaisen liikkumisohjelman toteuttamiseksi

Liikkumisohjelman tavoitteena on aikaansaada kokonaisvaltaisia toimenpiteitä aktiivisen ja terveemmän elämän mahdollistamiseksi kaikille turkulaisille.

Poikkihallinnollisen yhteistyön ja eri hallinnonalojen sitoutumisen varmistamiseksi liikkumisohjelmaan muodostetaan kaikkien toimialojen johdosta koostuva johtoryhmä, sekä asiantuntijoista ja päättäjistä koostuva ohjausryhmä.

Turussa 22.10.2019

Joonas Niemi
Liikuntalautakunnan jäsen (vihr.)

Sini Häkkinen
Liikuntalautakunnan varapuheenjohtaja (kok)

Share this post