fbpx
Sini Häkkinen

Sini Häkkinen

Liikunnallisuus vakiinnutettava osaksi koulujen toimintakulttuuria

Yksi nykyisen hallituksen onnistuneimmista hankkeista on ollut vuosina 2015-2019 toteutettu Liikkuva koulu -ohjelma, joka on osa hallitusohjelman osaamisen ja koulutuksen kärkihanketta. Liikkuvan koulun tarkoituksena on tuoda liikuntaa osaksi jokaista koulupäivää ja tavoitteena, että jokainen lapsi liikkuisi vähintään tunnin joka päivä. Liikkuvassa koulussa oli keväällä 2018 mukana 91 prosenttia kaikista Suomen kunnista ja se tavoitti yli 490 000 lasta ja nuorta.

Liikkuva koulu antaa lapsille mahdollisuuden omaksua liikunnallinen elämäntapa jo varhain. Liikuntaa on tuotu osaksi koulupäivää muun muassa kehittämällä erilaisia toiminnallisia opetusmenetelmiä. Toiminnallisuuden lisääntyessä lapsi jaksaa paremmin ja on energisempi. Vaikka hankkeen vaikutukset näkyvätkin vasta pidemmällä aikavälillä, voidaan koulupäivän aikaisen päivittäisen liikunnan todeta edistäneen lasten ja nuorten hyvinvointia. Lisäksi hankkeen avulla on kyetty lisäämään koulupäivien viihtyisyyttä.

Liikunnan yhteyttä oppimistuloksiin on tutkittu paljon. Liikunnalla on havaittu olevan myönteisiä vaikutuksia lasten kykyyn keskittyä ja omaksua uusia asioita. Liikkuvan koulun väliraportit ovatkin osoittaneet, että lasten oppimistuloksissa on tapahtunut myönteistä kehitystä hankkeen aikana. Myös yhteisen tekemisen oppilaiden ja opettajien on havaittu lisääntyneen. Liikkuvassa koulussa huomioiduiksi tuleekin niin fyysisen, psyykkisen kuin sosiaalisen hyvinvoinnin edistäminen.

Turussa Liikkuva koulu on ollut menestys. Keväällä 2018 Liikkuva koulu tavoitti Turussa yli 2800 lasta viikoittain. Mukaan ovat lähteneet kaikki Turun peruskoulut. Myös kaupungin vuonna 2017 saama Liikkuva koulu -palkinto osoittaa, että täällä on tehty hyvää työtä hankkeen jalkauttamisessa. Ideoita oppituntien liikunnallistamiseksi on kopioitu myös muualla Suomessa.

Turussa muun muassa liikuntavälinehankinnoilla, koulupäivän yhteydessä tapahtuvalla harrastetoiminnalla ja ohjaajakoulutuksilla on tuettu koulujen toimintakulttuurin muutosta liikunnallisemmaksi. Turussa Liikkuva koulu -ohjelman puitteissa on toteutettu matalan kynnyksen harrastusryhmiä, jotka ovat olleet lapsille maksuttomia. Koulut toteuttavat Liikkuva koulu -ohjelmaa valtakunnallisten tavoitteiden mukaan, mutta jokainen koulu on voinut toteuttaa liikkuvaa koulupäivää omalla tavallaan.

Valtio on rahoittanut lasten liikunnallista elämäntapaa edistävää Liikkuva koulu -hanketta vuosina 2015-2019. Ohjelma saa vuonna 2019 jatkoa Liikkuva opiskelu -hankkeesta. On hieno uutinen, että Liikkuvan koulu laajenee toiselle asteelle ja korkeakouluihin. Työ koulujen liikunnallistamiseksi on kuitenkin vielä kesken. Liikkuvan koulun rahoituksen päättyessä vuonna 2019 tarvitaankin kunnilta panostuksia liikunnallisen toimintakulttuurin vakiinnuttamiseksi kouluihin. On tärkeää, että tunnistamme liikunnan merkityksen osana lapsen terveyttä ja kehitystä.

Sini Häkkinen
Gradua aiheesta kirjoittava valtiotieteilijä (Policy-analyyttinen tapaustutkimus valtion Liikkuva koulu -hankkeesta valmistuu loppuvuodesta 2018)

Share this post