Terveisiä liikuntafoorumilta

Osallistuin alkuviikosta liikuntalautakunnan edustajana Kansalliselle liikuntafoorumille, joka järjestettiin viidettä kertaa – tällä kertaa Lahdessa. Urheiluministeri Sampo Terho avasi tapahtuman kertomalla olevansa iloinen, että paikalla ennätysmäärä kävijöitä: ”Liikunta ja urheilu kiinnostavat.” Puheessaan Terho toi esiin Liikkuva koulu -hankkeen merkityksen lasten liikkumaan aktivoijana. Kyseessä on yksi hallituksen kärkihankkeista. Terho korostikin lasten ja nuorten liikunnan merkitystä ja teki ehdotuksen lasten ja nuorten harrastuspassista, joka tulisi saada valtakunnalliseksi ohjelmaksi. Taustalla on ajatus vähintään yhden harrastuksen mahdollistamisesta jokaiselle lapselle. Terho muisti myös kiittää seurakenttää, jolla tehdään arvokasta vapaaehtoistyötä liikunnan ja urheilun eteen.

Urheiluministeri nosti lisäksi esiin liikuntapoliittisen selonteon, jonka laatiminen on käynnistetty tänä vuonna. Selonteon tausta-aineistona käytetään Harry Harkimon työryhmän raporttia http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/80655. Lisätietoa selonteosta antoi OKM:n nuoriso- ja liikuntapolitiikan osaston ylijohtaja Esko Ranto. Hän korosti, että kyseessä on valtioneuvoston asiakirja, joka on tarkoitus esittää eduskunnalle vuoden 2018 aikana. Rannon mukaan koko Suomen liikuntaväki tullaan osallistamaan selonteon laatimiseen. Selonteko tulee olemaan merkittävä, sillä vastaavanlaista ei tiedetä ihan hetkeen tehdyn.

Liikenne- ja viestintäministeri Anne Berner puhui kävelystä ja pyöräilystä yhteiskunnan voimavarana. Berner kertoi liikenne- ja viestintäministeriössä keväällä 2017 käynnistetystä kävelyn ja pyöräilyn edistämisohjelmasta ”Kävystä”. Ohjelma pitää sisällään 10 toimenpidekokonaisuutta kävelyn ja pyöräilyn edistämiseksi. Bernerin mukaan kävelyn ja pyöräilyn edistämisessä on valtava potentiaali. Kunnianhimoisena tavoitteena on lisätä kävellen ja pyöräillen tehtyjen matkojen määrää 30 prosentilla vuoteen 2030 mennessä. Valtakunnallisesti on laskettu, että kävelyn lisääminen Suomessa 20 prosentilla tuottaisi yhteensä 3,3 mrd euron ja pyöräilyn lisääminen 1,1 mrd euron arvosta terveyshyötyjä. Kävely ja pyöräily tulisi hänen mukaansa saada tiiviimmäksi osaksi matkaketjuja. Pyöräilyn kulkumuoto-osuus valtakunnallisesti on 8 %. Myös panostamalla sähköpyöriin ja talvipyöräilyyn voitaisiin lisätä pyöräilyn kulkumuoto-osuuksia. Tiesittehän muuten, että Turussakin otetaan ensi toukokuussa käyttöön kaupunkipyörät. Mahtavaa!

Helsingin pormestari Jan Vapaavuori haastoi puheenvuorossaan liikuntakenttää ja -toimijoita tulemaan ulos poteroistaan ja katsomaan liikunnan edistämistä laaja-alaisemmin. Hän korosti, että liikunta on laajasti ymmärrettynä vetovoimatekijä, joka lisää kaupunkikokonaisuuden houkuttelevuutta. Vapaavuoren mukaan liikunnan edistämiseksi on tehty paljon, mutta haasteena on edelleen yksilön tavoittaminen. Kunnan rooli liikunnan edistämisessä on merkittävä, mutta se on vain osa kokonaisuutta. Tarvitaan yhteistyötä eri toimijoiden kanssa. Modernin kunnan rooli ei Vapaavuoren mukaan ole pelkästään luoda edellytyksiä vaan mahdollistaa. Liikkumattomuuden ehkäisyssä kaikki lähtee kuitenkin liikkeelle syrjäytymisen ja polarisaation vastaisesta taistelusta, jolla on havaittu olevan voimakas korrelaatio liikkumattomuuden kanssa.

Jouko Vuolle johdatti foorumiyleisön suomalaisen liikunnan ja urheilun satavuotiseen historiaan. Pitkä matka on tultu mitä tulee liikunnan ja urheilun arvostamiseen ja niiden hyötyjen ymmärtämiseen. Tänä päivänä liikunta- ja urheilukenttään kohdistuvat kuitenkin aivan uudenlaiset haasteet. Liikkumattomuus on hyvinvointimme suurin uhka. Paljon on silti tekeillä liikunnan ja urheilun edistämisen saralla kuten esimerkiksi liikuntapoliittisen selonteon valmistelu osoittaa. Itse foorumilla oli energinen ja innostava henki ja mukaan tarttui monia uusia ajatuksia.

Urheiluministerin sanoihin on hyvä päättää: ”Työskentely liikunnan parissa on työtä paremman elämän ja yhteiskunnan hyväksi.” Muistetaan tämä ja jatketaan työtä liikunnan ja urheilun puolesta!