fbpx
Sini Häkkinen

Sini Häkkinen

Digitalisaatiota on edistettävä koulutuksen osana

Digitalisaatio ei ole huomista vaan tätä päivää. Niin sen tulee olla myös koulutuksessa. Korkeakoulut luovat osaamista tulevaisuuden työelämää varten.

Opiskelua hankaloittaa ja epätasa-arvoistaa kirjojen huono saatavuus ja opintojen keskittyminen kaupunkikeskuksiin. Opintopolkujen joustavuus on tärkeä yhteiskunnallinen tavoite erityisesti opintoaikojen lyhentämisen näkökulmasta.

Nykyään kursseja suorittavia saattaa olla reilusti enemmän kuin kirjastolla on tarjota kurssikirjoja lainattavaksi. Lisäksi tiettyjä kursseja on mahdollista tenttiä vain tietyllä paikkakunnalla.

Tilannetta voidaan parantaa e-kirjojen saatavuutta lisäämällä, mahdollistamalla kurssien suorittaminen kokonaan sähköisesti ja luentoja striimaamalla. Sähköisten kurssikokonaisuuksien järjestämisellä voidaan lisäksi vähentää päällekkäisyyksiä eri yliopistojen kurssitarjonnassa.

Digitalisaatio on avain yliopistojen väliselle yhteistyölle. Sen tuleminen korkeakouluihin on tasa-arvokysymys. Digitalisaatio mahdollistaa ajasta ja paikasta riippumattoman opiskelun.

Se yhdenvertaistaa heikommassa taloudellisessa asemassa olevien asemaa, kun etäopiskelu mahdollistuu ja joustavuus lisääntyy.

Lisäksi digitalisaatio edesauttaa sellaisten henkilöiden asemaa, joilla on esteettömyystarpeita.

Digitalisaatio tulee osaksi arkeamme, halusimme tai emme. Sen etenemistä ei pidä turhaan jarruttaa. Sen avulla säästetään henkilöstökuluja ja vapautetaan resursseja koulutuksen sisältöjen kehittämiseen sekä tutkimustyöhön.

Digitalisaatio edistää kansainvälistymistä rakentamalla foorumeita vuoropuhelulle ja synnyttämällä uudenlaisia verkostoja.

Sini Häkkinen
Turun Kokoomuksen Nuorten puheenjohtaja

Josefiina Kauppila
Turun Kokoomuksen Nuorten hallituksen jäsen

Kirjoitus on julkaistu Turun Sanomissa 16.7.2017

Share this post