fbpx
Sini Häkkinen

Sini Häkkinen

Turku osallistumistulon kokeilualueeksi

Sosiaalipolitiikan professori Heikki Hiilamon johtama työryhmä julkisti helmikuun alussa selvityksen osallistavan sosiaaliturvan mallista. Työryhmä esittää työmarkkinatuen muuttamista osallistumistuloksi, mikä tarkoittaisi käytännössä sitä, että työtön osallistuisi jatkossa esimerkiksi järjestötyöhön, koulutukseen tai muuhun aktiivitoimintaan.

Osallistumistulo tekee työmarkkinatuen vastikkeelliseksi inhimillisellä tavalla. Todellinen välittäminen ei ole sitä, että ihminen jätetään pienen toimeentulotuen varaan ja oman onnensa nojaan. Työllistymisen edistämisen ohella Hiilamon mallin päätavoite onkin syrjäytymisen ehkäisy.

Idea on tehdä sopimus työnhakijan ja viranomaisen kesken. Siinä otetaan huomioon työnhakijan omat lähtökohdat ja kiinnostuksen kohteet. Työtön voisi itse ehdottaa mieleistään toimintaa. Työttömän oma tilanne ja tarve tulisivat siten huomioiduiksi.

Osallistumistulon pitää olla tavoitteellinen. Sen täytyy toimia ponnahduslautana niille ihmisille, jotka tällä hetkellä eivät voi työllistyä avoimille työmarkkinoille. Ideana on, että 1-2 vuoden päästä työmarkkinat alkavat vetää niin hyvin, että aktivoiduilla pitkäaikaistyöttömillä on mahdollisuus päästä avoimille työmarkkinoille. On kyse isosta hyödyntämättömästä työvoimareservistä.

Huolimatta orastavasta positiivisesta vireestä taloudessa, on pitkäaikaistyöttömyys edelleen mittava ongelma. Turussa oli vuoden 2016 lopussa noin 5800 pitkäaikaistyötöntä. Turku sopisi erinomaisesti mallin kokeilualueeksi, sillä täällä tulee olemaan poikkeuksellinen työvoimatarve. Jälkiteollisen ajan pitkäaikaistyöttömyys ei ole ratkaistavissa avoimien työmarkkinoiden kautta vaan se vaatii polkuja.

Osallistumistulo kannustaa toimimaan järjestöissä kuten esimerkiksi urheiluseuroissa. Tämä työ koituu erityisesti lasten ja nuorten hyväksi. Olen ollut vuosia mukana eri urheiluseurojen toiminnassa niin urheilijana kuin taustatoimijana ja nähnyt tuon työn merkityksen. Ei voi liikaa korostaa työn mielekkyyttä tekijälleen ja merkitystä urheiluseuralle.

Uuden mallin kautta voidaan saada apua myös vanhustenhoitoon. Se toisi valtavan lisän sellaisen viriketoiminnan muotoihin, joihin osallistuminen ei edellytä ammattinimikettä. Järjestö- ja vanhustyön lisäksi malli tarjoaa mahdollisuuden opiskeluun ja itsensä kehittämiseen.

Hyviä kokemuksia mallista on saatu Hollannista ja Tanskasta. Hiilamon mallin käyttöönotto vaatii aluksi lisäresursseja toiminnan organisoimiseen, mutta syrjäytymisen vähentyessä se pienenpää merkittävästi sosiaalikuluja. Mallista tulisikin jatkossa kehittää mahdollisimman toimiva ja selkeä.

Työryhmä esittää osallistumistulon alueellista kokeilua. Jos ja kun Hiilamon raportin suositukset etenevät hallituksen puoliväliriihessä huhtikuussa, niin ehdotan Turkua osallistumistulon kokeilualueeksi.

Sini Häkkinen

Valtiotieteiden yo
Puheenjohtaja Turun Kokoomuksen Nuoret ry

Kirjoitus on julkaistu Turun Sanomissa 21.4.2017

Share this post