fbpx
Sini Häkkinen

Sini Häkkinen

Tehdään Turusta Suomen liikunta- ja urheilupääkaupunki!

Kävimme Iken ja Tamin johdolla maanantaina 3.4. Turun Börsissä kerrassaan mainion paneelikeskustelun lasten ja nuorten liikkumisesta ja urheilemisesta. Keskustelijoiden keskuudessa vallitsi yksimielisyys siitä, että rajallistenkin resurssien olosuhteissa on äärimmäisen tärkeää, että liikuntapalveluihin ja -olosuhteisiin – aivan erityisesti lasten ja nuorten osalta – satsataan entistä enemmän.

Keskustelussa nousi esiin muun muassa seuraavia lasten ja nuorten liikkumisen ja urheilemisen kannalta keskeisiä teemoja: kodin rooli liikkumiseen kannustamisessa, digitalisoitumisen haasteet ja mahdollisuudet lasten ja nuorten liikunta- ja urheilupoluilla, koulujen ja seurojen yhteistyö iltapäiväkerhotoiminnassa, valmentajien ja liikunnanopettajien palo työhönsä, lajikirjon laajuuden merkitys, liikuntapaikkojen saavutettavuus ja harrastusten kustannukset. Poimin tähän vain muutaman monista esille nousseista.

Olemme Turussa aivan loistavalla uralla liikkumis- ja urheilumahdollisuuksien suhteen. Meillä on hyvät olosuhteet niin kuntoilijalle kuin huippu-urheilijalle. Meillä on monia liikuntapainotteisia päiväkoteja, joista lasten on hyvä ponnistaa liikunnallisen elämäntavan uralle. Meillä on Suomen toiseksi suurin urheilulukio (Kerttuli), joka mahdollistaa sen, että tavoitteellisesti urheilevat nuoremme voivat joustavasti yhdistää urheilun ja koulunkäynnin. Meillä on Paavo Nurmi Gamesien kaltaisia maailman mittaluokan urheilutapahtumia. Meillä on upeita urheilijaesikuvia ja -roolimalleja sekä menestyviä seuroja, jotka toimivat kannustimina nuorille huippu-urheilijan poluille ponnistamisessa. Meillä on merkittäviä urheilujohtajia ja -vaikuttajia, jotka vievät Turun viestiä niin valtion tasolle kuin kansainvälisille kentille. Ennen kaikkea meille on kehittymässä kulttuuri, joka tekee Turusta varteenotettavan vaihtoehdon Suomen liikunta- ja urheilupääkaupungiksi.

Aivan jokaisella meistä ei kuitenkaan ole taloudellisia edellytyksiä harrastaa. Aivan jokaiselle ei myöskään tarjoudu kotoa esimerkkiä liikunnallisen elämäntavan omaksumiselle. Nämä seikat eivät saa muodostua esteeksi lapsen liikuntaharrastukselle. Meidän pitää perheenjäseninä, ystävinä, valmentajina, seuratoimijoina, opettajina ja kunnan päätöksentekijöinä pitää huoli, että jokaiselle lapselle ja nuorelle tarjotaan mahdollisuus mielekkääseen urheiluharrastukseen. Sen lisäksi, että tuo yksi harrastus voi tehdä meille menestyviä huippu-urheilijoita, voi se ehkäistä monen nuoren syrjäytymiseltä, ennaltaehkäistä monilta sairauksilta ja samalla leikata valtion sote-menoja tulevaisuudessa merkittävästi.

Kiitän isosti mahdollisuudesta saada osallistua keskusteluun ja haluan ehdottomasti olla mukana viemässä keskustelussa esiin nousseita teemoja käytäntöön. Turussa on tehty hienoa työtä liikunnan ja urheilun edistämiseksi ja tuota työtä meidän tulee jatkaa entistä aktiivisemmin ja määrätietoisemmin myös tästä eteenpäin.

#LiikkuvaTurku #AktiivinenTurku #OsallistuvaTurku

Share this post