fbpx
Sini Häkkinen

Sini Häkkinen

Nuorten kynttilää ei voi polttaa molemmista päistä

Nuorten kynttilää ei voi polttaa molemmista päistä

Eduskunnalle annettiin 8.12.2016 pitkään keskustelua herättänyt kansalaisaloite, jossa esitetään työeläkeindeksin muuttamista palkkatasoindeksiksi. Aloite on erityisen ongelmallinen sukupolvien välisen oikeudenmukaisuuden kannalta, sillä se vaarantaa nuorten eläketurvan.

‪Indeksissä, jolla eläkkeitä tarkistetaan tällä hetkellä, on palkkatason muutoksen painoarvo 20 prosenttia ja hintatason muutoksen 80 prosenttia. Aloite esittää työeläkkeen sitomista täysin palkkakehitykseen, mikä nostaisi eläkemenoja tuntuvasti. Eläketurvakeskuksen mukaan eläkevarat olisi syöty 2060-luvulla, jolloin 1990-luvulla syntyneet vasta ovat jääneet eläkkeelle.

‪Mikäli eläkkeitä alettaisiin korottaa kansalaisaloitteessa esitetyllä tavalla, se nostaisi merkittävästi nykyisiä eläkemaksuja. Eläketurvakeskuksen laskelmien mukaan eläkevarojen loppuessa maksettavien työeläkemaksujen tulisi olla samalla tasolla kuin eläkemenot - eli jopa 38 prosenttia palkoista. Vaihtoehtoisesti maksussa olevia eläkkeitä pitäisi leikata noin 30 prosenttia.

Eläkemaksuja on jo viime vuosikymmeninä korotettu merkittävästi, jotta kasvavan eläkkeensaajien joukon eläkkeet kyettäisiin maksamaan. Työeläkemaksun suuruus suhteessa bruttopalkkaan on noussut 1960-luvun viidestä prosentista tämän päivän 24,4 prosenttiin.

Verrattuna suuriin ikäluokkiin tulevat nuoret tulevaisuudessa saamaan suhteessa selkeästi vähemmän eläkettä kuin mitä he ovat eläkemaksuina maksaneet. Nykyiset työnantajat, palkansaajat ja yrittäjät maksavat 85 prosenttia nyt ulosmaksetuista eläkkeistä. Raha tulee vain pieneltä osin eläkerahastoista. Tulevaisuuden eläkeläisten ansiosta eläkejärjestelmän rahoitus on saatu tasapainoon mutta juuri he tulevat kokemaan eläkeiän nousun ja eläkemaksujen korotukset.

Aloitteen väite, jonka mukaan eläkerahastojen sijoitustuotoilla pystyttäisiin kattamaan eläkemenon ja maksutulon erotus eläkemaksuja korottamatta, on virheellinen. Se, että eläkevarojen sijoitustuotot saavuttaisivat tavoitellun 3,5 prosentin tuottoprosentin, perustuu vaarallisen ylioptimistisiin laskelmiin. Tosiasia on, että tuottojen saaminen sijoitusmarkkinoilta on tällä hetkellä erittäin vaikeaa – vuonna 2016 sijoitusten tuottoprosentti jäi nollaan. Lisäksi jokainen rahastoista pois nostettu euro syö sijoitustuottoja.

Sukupolvien välisen oikeudenmukaisuuden kannalta on tärkeää, että pienituloisimpien eläkeläisten toimeentulosta huolehditaan esimerkiksi takuueläkkeitä korottamalla, tuloveroon kohdistuvilla kevennyksillä ja asumistukea tarkistamalla. Tärkeää on myös pitää pienimpien eläkkeiden verotus kevyenä.

Tällä hetkellä nuoret antavat osansa säästöihin esimerkiksi koulutusleikkausten muodossa. Tulevan eläketurvan syöminen tarkoittaisi nuorten osalta kynttilän polttamista molemmista päistä.

‪Vastuullisella politiikalla voidaan taata riittävä toimeentulo jokaiselle sukupolvelle.

Sini Häkkinen
Puheenjohtaja
Turun Kokoomuksen Nuoret ry

Kirjoitus on julkaistu Turun Sanomissa 31.1.2017

Sini Häkkinen

Share this post