fbpx
Sini Häkkinen

Sini Häkkinen

Hyvinvoivan varsinaissuomalaisen puolesta

Hyvä varsinaissuomalainen liikunnan ja urheilun puolesta toimiva

Liikkumattomuus tai liian vähäinen liikkuminen käyvät hyvin kalliiksi inhimillisesti ja taloudellisesti. Liikkumattomuuden kustannukset ovat vuositasolla arviolta yli 3 miljardia euroa. Varsinais-Suomen osalta tämä tarkoittaa laskennallisesti vähintään 261 miljoonaa euroa vuodessa.

Vain noin kolmannes lapsista ja nuorista sekä aikuisista liikkuu terveytensä kannalta riittävästi. Ikäihmisten kohdalla osuus on vain muutama prosentti ja toimintarajoitteisten osalta vielä vähemmän. Tällä on merkittäviä vaikutuksia kansanterveyden ja -talouden näkökulmasta.

JOS EMME OTA ENNALTAEHKÄISYÄ TOSISSAMME, MITKÄÄN RAHAT EIVÄT TULE SOTEEN RIITTÄMÄÄN 

Sote-uudistuksessa sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisvastuu siirtyy kunnilta hyvinvointialueille. Kunnat kuitenkin vastaavat jatkossakin terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen tehtävistä, kuten liikunnan palveluista ja liikuntapaikoista. Kuntien kannustimet liikunnan edistämiselle eivät saa heikentyä.

Toimivien yhteistyökäytänteiden rakentaminen kuntien ja hyvinvointialueiden välille on äärimmäisen tärkeää.  Olympiakomitean ja Lounais-Suomen Liikunnan ja Urheilun esitys siitä, että hyvinvointialue kirjaisi terveyden edistämisen liikunnan avulla strategioihinsa on erittäin kannatettava.

Elintapaohjaus, johon luetaan mukaan liikuntaneuvonta, on yksi tärkeä keino edistää väestön hyvinvointia. Sote-uudistuksessa on varmistettava liikuntaneuvonnan palveluketjujen saumaton toiminta hyvinvointialueiden ja kuntien välillä. Toinen toimiva keino, erityisesti ikäihmisten kohdalla, voisi olla liikunnan palveluseteli, jolla käyttäjä voi hankkia liikkumisen palvelun haluamaltaan palveluntuottajalta.

LAPSILLA OLTAVA OIKEUS HARRASTAA – MYÖS POIKKEUSAIKANA

Korona on haastanut harrastamista – erityisesti lasten ja nuorten osalta. Koronatoimena tehtävässä lasten ja nuorten harrastamisen rajoittamisessa haitat eivät saa ylittää hyötyjä. Valtion liikuntaneuvosto arvioi kannanotossaan (11.1.2022), että harrastussulku todennäköisesti kasvattaisi harrastamisen tauolle jättämistä ja lopettamista. Lisenssiharrastajien määrä on tippunut kahdessa vuodessa yli 20 000 liikkujalla.

Liikunnan harrastamisella on keskeinen rooli jokaisen lapsen ja nuoren fyysisen, henkisen ja sosiaalisen kehityksen kannalta. Lasten ja nuorten hyvinvoinnin merkitys on ymmärrettävä myös laajemmin sosiaali- ja terveyspalveluiden, koulumenestyksen ja syrjäytymisen ehkäisyn kannalta. On tärkeää varmistaa, että jokaisella lapsella ja nuorella on oikeus harrastamiseen myös poikkeusoloissa.

Lajiliitot, seurat ja liikunta-alan yrittäjät ovat tehneet töitä turvallisen harrastamisen mahdollistamiseksi ja toimineet pandemian aikana erittäin vastuullisesti. Huoli seurojen tilanteesta on vakava. Seuratoiminta on suomalaisen liikunnan ja urheilun kivijalka ja se koskettaa tavalla tai toisella lähes kolmasosaa suomalaisista. Tätä meillä ei ole varaa menettää.

SEUDULLISTA YHTEISTYÖTÄ TARVITAAN LIIKUNNAN EDISTÄMISESSÄ

Varsinais-Suomi tarjoaa monipuoliset edellytykset niin arkiliikunnalle, erityistä tukea tarvitsevien liikunnalle kuin tavoitteelliselle urheilullekin. Seudun kunnissa on vahvaa osaamista ja tahtotilaa olla edistämässä liikuntakulttuuria. Tässä tarvitaan yhteistyötä. Hyvien liikuntapalveluiden tulee olla saatavilla kaikkialla Varsinais-Suomessa.

Laadukkaat ja toimivat liikuntapaikat ovat liikunnan harrastamisen tärkeä edellytys. Seudun liikuntapaikkaverkon kehittämisessä tulee ottaa huomioon niin arkiliikkujat, seurat, tavoitteellisesti urheilevat kuin koululaiskäyttö. Liikuntapaikkaverkon täytyy olla toimiva myös seudullisesti, ei vain kuntien sisällä.

Seuratoiminnan resurssien ja tulevaisuuden toimintaedellytysten kannalta on tärkeää, että liikunnan merkitystä eri ikäisten ja toimintakykyisten terveyden ja hyvinvoinnin edistäjänä vahvistetaan, sekä tuodaan myös esille sote-uudistuksessa ja hyvinvointialueiden yhdyspintatehtäviä ja resursseja määriteltäessä.

Liikunnan ja terveyttä edistävien ennaltaehkäisevien toimien asialla – myös Varsinais-Suomen hyvinvointialueella,

Sini Häkkinen (Kok 683)
040 8417690
www.sinihakkinen.fi

 

Ylitarkastaja
Turun liikuntalautakunnan puheenjohtaja
Ent. maajoukkuelentopalloilija

Share this post