Kupittaan kansihanketta vietävä eteenpäin

Turun Sanomat kirjoitti 19.1.2021 Itäharju-Kupittaan alueelle suunnitellun Tiedepuiston kansihankkeen aikatauluhaasteista.

 Viivästys on valitettava ja toivottavasti hanke saadaan etenemään uudelleen lähiaikoina. Tunnetusti tämäntyyppiset kilpailutukset ja siitä seuraavat kaavaprosessit vievät useita vuosia.

 Nyt pitää kohdistaa katse vahvasti koronan jälkeiseen aikaan ja laittaa alulle kaupunkikehityshankkeita, joilla pysymme tulevaisuudessakin vahvalla kasvu-uralla.

 Turku tarvitsee kokonaistavaltaista kaupunkikehittämistä ja sellaisia investointeja, jotka vahvistavat kaupungin tulopohjaa, lisäävät työllisyyttä ja tuottavat kestävää kasvua pitkälle tulevaisuuteen.  

 Kupittaan aseman tuntumaan rakentuva kansi tekee alueesta houkuttelevan myös pääkaupunkiseudun näkökulmasta. Tuleva tunnin juna tulee vielä vahvistamaan kiinnostavuutta.

 Kansihankkeesta Turulle kannattavan investoinnin tekevät riittävät rakennusoikeudet. Kärkihankkeen alueelle on tavoitteena saada 13 000 uutta työpaikkaa ja asuntoja 20 000 ihmiselle.

 Kaupungistumisen trendiin vastaamiseksi ja tulevaisuuden menestyksen takaamiseksi täytyy kaavoitus- ja lupaprosessien olla sujuvia. Niiden kestolle tulee määritellä selkeä palvelulupaus. Lisäksi rakennusvalvonnan ja kaavoituksen riittävät resurssit on turvattava.  

 Kaupunkikehitysvaikutuksiltaan mittavien hankkeiden toteutumisesta ja elinvoimaisen kaupungin rakentamisesta hyötyy jokainen turkulainen. Kaavoitus- ja kaupunkikehityshankkeet kestävät pitkään, joten on tärkeää laittaa ne liikkeelle ripeästi. Näin varmistamme riittävän tonttireservin tuleviin nousukausiin!

 

Sini Häkkinen
Turun kaupunkiympäristölautakunnan jäsen (kok) 

Niko Aaltonen 
Turun kaupunginhallituksen kaupunkikehitysjaoston varapuheenjohtaja (kok)