fbpx
Sini Häkkinen

Sini Häkkinen

Liikuntalinja ja Vasamäen yläkoulu tulee säilyttää Sport Campuksen läheisyydessä

Skanssin aluetta kehitettäessä myös kouluverkkoa ollaan uudistamassa. Skanssiin on suunnitteilla monitoimitalo, johon sijoittuisi muun muassa päiväkoti ja yhtenäiskoulu. Yhtenäiskoulun rakentaminen Skanssiin tarkoittaisi yläkoulutoiminnan loppumista Vasaramäen alueella vuonna 2023 ja samalla yläkoulun suositun liikuntalinjan siirtymistä muualle tai pahimmillaan loppumista kokonaan.

Kupittaan liikunta- ja urheilukeskittymän välittömässä läheisyydessä sijaitsevassa Vasaramäen yläkoulussa on ainutlaatuinen mahdollisuus toteuttaa Olympiakomitean alaisuudessa opiskelu ja harjoittelu jo varhaisessa vaiheessa. Koulun sijainti tukee siis sekä Sport Campuksen että Kupittaan tiedepuiston kehitystä, jotka ovat molemmat kaupungin strategisia kärkihankkeita.

Vasaramäen koulu on ollut elokuusta 2017 lähtien mukana urheiluyläkoulukokeilussa, johon osallistuu 20 suomalaista urheiluyläkoulua. Urheiluyläkoulu tukee urheilijan kasvua mahdollistamalla urheilijalle toimivan valmentautumisen koulupäivän yhteydessä yhteistyössä kotien, urheiluseurojen, lajiliittojen ja urheiluakatemian kanssa. Turusta riittävät edellytykset urheiluyläkoulutoiminnalle löytyvät Kupittaalta – ja mahdollisesti myös Impivaarasta. Skanssiin tällaisia toimintaedellytyksiä ei ole tulossa.

Jos Vasaramäen yläkoulu loppuu, on hyvin mahdollista, että Vasaramäen oppilaat hakeutuvat Skanssin sijaan keskustaan tai Puropeltoon. Skanssi on monen näkökulmasta liian kaukana ja väärässä suunnassa.

Paras vaihtoehto olisikin rakentaa koulun tontille tai sen välittömään läheisyyteen uudisrakennus tai peruskorjata Vasaramäen nykyinen koulurakennus. Esillä olevan vaihtoehdon mukaisesti Skanssiin voitaisiin siten toteuttaa päiväkoti ja alakoulu.

Mikäli yläkoulu loppuisi Vasaramäestä, tulisi liikuntalinjalle löytää jatkaja. Kupittaan lisäksi tällaisia toimintaedellytyksiä voisi olla Impivaarassa. Tämä ei kuitenkaan ole toivottava vaihtoehto. Jos tavoitteena on tukea nuorta urheilun ja koulunkäynnin yhdistämisessä muun muassa ajankäytöllisesti ja tarjota urheilulle parhaat mahdolliset olosuhteet, on Kupittaa paras vaihtoehto.

Jos Skanssiin päätetään rakentaa yhtenäiskoulu, loppuu yläkoulu Vasaramäestä, mikä olisi Kupittaan kehittämisen ja turkulaisen liikunnan ja urheilun kannalta erittäin huono ratkaisu.

Sini Häkkinen
Turun liikuntalautakunnan varapuheenjohtaja

Share this post