Kuntavaalit 2017

Kiitos!

Sain kevään kuntavaaleissa 217 ääntä, jotka antavat minulle mahdollisuuden varavaltuutetun ominaisuudessa saada jalkaa Turun päätöksenteon oven väliin. Tähän en olisi pystynyt ilman teidän tukeanne ja tsemppaustanne! Iso kiitos kaikille mukana olleille! Odotan innostunein ja energisin fiiliksin tulevaa!

Sini

TEHDÄÄN YHDESSÄ SUOMEN PARAS TURKU

 

Politiikka on joukkuepeliä! Myös Turkua rakennetaan yhteistyöllä. Tavoittelen aloituskuusikkopaikkaa Turun päätöksenteossa, sillä haluan olla mukana tekemässä Suomen parasta Turkua!

Esittelen ohessa keskeisimmät kuntavaaliteemani. Kevään aikana kerron lisää ajatuksiani siitä, millaista Turkua haluan lähteä rakentamaan.

Kohti liikkuvaa Turkua

Meidän tulee kantaa erityistä huolta jokaisen turkulaisen hyvinvoinnista – niin fyysisestä kuin henkisestä. Laadukkaat ja edulliset liikuntapalvelut takaavat jokaiselle kaupunkilaiselle mahdollisuuden oman hyvinvointinsa ylläpitämiseen. Sujuvat kävely- ja pyöräilyväylät helpottavat päivittäistä liikkumista, vähentävät ruuhkia ja pitävät ilmamme puhtaana. Lasten ja nuorten harrastusmahdollisuuksia lisäämällä kasvatetaan liikunnalliseen elämäntapaan.

Ajatuksia siitä, kuinka Turku saadaan liikkumaan:

Pohja liikunnalliselle elämäntavalle lähtee lasten aktiivisesta osallistumisesta leikkikouluihin ja kerhotoimintaan

Kaupungin saumaton yhteistyö erilaisten liikuntajärjestöjen kanssa

Palveluiden tulee olla monipuolisia ja kaikille tarjolla: kehitetään liikuntarannekkeita ja huolehditaan ohjelmasisältöjen vaihtuvuudesta

Mahdollistetaan lasten ja nuorten harrastaminen: kustannukset ja saavutettavuus eivät saa muodostua harrastamisen esteeksi

Panostetaan tapahtumiin: haetaan Turkuun aktiivisesti kaupungin elinvoimaisuutta lisääviä ja yhteisöllisyyttä luovia liikunta- ja urheilutapahtumia

Polku opinnoista työelämään

Nuorisotyöttömyyteen on kiinnitettävä erityistä huomiota. Polun opinnoista työelämään tulee olla mahdollisimman sujuva ja yksilölliset erot huomioiva. Laadukas varhaiskasvatus luo hyvän pohjan ponnistaa opintopolulle, joka kulkee peruskoulusta toiselle asteelle ja siitä mahdollisesti korkeakouluun. Tavoitteellinen polku lisää nuorten elämänhallintaa ja osaamista.

Ajatuksia siitä, kuinka nuorille rakennetaan tavoitteellinen polku:

Nuorten työelämään tutustumista tulee jatkossakin tukea kesätyösetelein

Oppilaitosten ja työpaikkojen välistä vuoropuhelua tulee lisätä

Työllisyyden ohjaus- ja neuvontapalveluita sekä urasuunnittelupalveluita tulee entisestään tehostaa

Monipuolinen kieltenopiskelu tulee mahdollistaa jo varhaisessa vaiheessa

Nuorille suunnatut verkostoitumis- ja rekrytointitapahtumat

Turku on meille kaikille

Kaupungin muodostavat kaupunkilaiset. Tärkeää on huolehtia siitä, että jokainen meistä on osallinen. Nuorten syrjäytymisen ehkäisemiseen tulee kiinnittää erityistä huomiota. Koulun ja opintojen kautta rakentuvat sosiaaliset verkostot ehkäisevät nuorten syrjäytymistä. Työ mahdollistaa monelle integroitumisen kaupunkiyhteisöön ja koko yhteiskuntaan. Arkiset kohtaamiset tarjoavat ikääntyville ihmisille tärkeän sosiaalisen vuorovaikutuksen väylän.

Ajatuksia siitä, kuinka saamme kaikki mukaan:

Tehdään työvoimapalveluista käyttäjälähtöisempiä

Edistetään opiskelu-, työ- ja harrastusmahdollisuuksia nuorten syrjäytymisen ehkäisemiseksi

Monipuolisella kerhotoiminnalla (harrastus- ja viriketoiminta) ja tukiystävätoiminnalla torjutaan vanhusten yksinäisyyttä